,,Miłość dojrzała zaczyna się wówczas,gdy niczego w zamian nie oczekujesz".
I. MITY O MIŁOŚCI

1. Miłość to nie seks: współżycie jest w tylko w jednej formie miłości małżeńskiej, seks przed ślubowaniem miłości całkowitej w małżeństwie to szukanie siebie i brak odpowiedzialności. 

2. Miłość to nie uczucie:
uczucia są zmienne, nieobliczalne, nie można by ślubować miłości jako uczucie, kiedy kocham to zawsze przeżywam uczucia, ale nie znaczy że uczucie to miłość, kiedy kocham to przeżywam różne uczucia, a nie tylko piękne uczucia.

3. Miłość to nie tolerancja: tolerancja odnosi się do gustów, smaków, hobby, a nie do sposobu życia, które decydują o moim życiu i o wieczności, nie można tolerować zła, głupoty, kłamstwa; tolerancja jest wynikiem naiwności i cynizmu.

4. Miłość to nie akceptacja: mamy być sprytni, mądrzy a nie naiwni, głupi; kochać to mówić: „STAWAJ SIĘ WIĘKSZY od samego siebie, ROZWIJAJ SIĘ”. Miłość to dynamizm, siła do przemiany, rozwoju. 

5. Miłość to nie naiwność: naiwność to sytuacja, w której ty nie kochasz mnie, krzywdzisz mnie, ja cierpię, ty widzisz cierpienie i nie zmieniasz się, a ja dalej cierpię, nic nie robię, czekam aż się zmienisz, jestem bierny. 

6. Miłość to nie wolny związek: miłość jest zobowiązaniem, wolność to wybór dobra, to decyzja troski o drugą osobę, życie w związku bez zobowiązania ma słabe podstawy, bo zawsze jedna osoba może opuścić drugą.

II. DEFINICJA MIŁOŚCI

Miłość to decyzja troski o czyjś rozwój, dobro drugiej osoby, wyrażona w gestach i słowach dostosowanych do zachowania tej osoby.
Czy cię lubię, czy nie, decyduję się troszczyć o twój rozwój! Chcę tak i już!
Miłość to największa siła w świecie!

III. MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO

1. Miłość bierze początek od
SPOSTRZEŻENIA WARTOŚCI w drugim człowieku, odkrycia piękna, które fascynuje. 

2. Miłość to
TROSKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ za drugą osobę: troska o zabezpieczenie tego piękna i dobra, które jest w ukochanej osobie. Odpowiedzialność jest to świadomość, że muszę dbać o dobro powierzonego mi człowieka, bo on po Bogu stanowi największą wartość.

3. Miłość to
SZACUNEK DLA CZŁOWIEKA, szacunek dla tego piękna, które się odkryło i które zachwyciło.

4. Miłość to ŻYCZLIWOŚĆ, która wyraża się w autentycznym pragnieniu dobra dla drugiej osoby. Prawdziwa miłość także bierze, ale większą radość daje jej dawanie. 

5. Szczytowym sprawdzianem miłości jest GOTOWOŚĆ DO POŚWIĘCENIA I OFIARY! Tyle kochasz, ile jesteś gotów ofiarować, poświęcić, oddać drugiej osobie: Bogu lub człowiekowi.

6. Miłość wymaga gotowości do PRZEBACZENIA: do uznawania swojej winy przed drugą osobą i umiejętnością wybaczania wszelkich ran i krzywd. Nie ma miłości bez przebaczenia!

IV. RODZAJE MIŁOŚCI

1. „Jeżeli” Miłość „jeżeli” (miłość warunkowa, zależna jest od spełnienia przez osobę kochaną pewnego postawionego jej warunku.) „Jeśli będziesz grzecznym dzieckiem, tatuś będzie cię kochał” Miłość warunkowa skierowana jest nie na żywą osobę, ale na pewien obraz, będący życzeniem tego, czego pragniemy.


2. „Ponieważ”Miłość „ponieważ” (miłość ze względu na) – osoba jest kochana ze względu na to, jaka jest, kim jest, co ma lub co robi. Większość ludzi pobiera się odczuwając ten właśnie sposób. Każdy z nas pragnie przecież być kochany z powodu tego, kim jest i co sobą reprezentuje, podbudowuje to nasze poczucie własnej wartości. Jednak w perspektywie budowania trwałej relacji, bycie kochanym w ten sposób okazuje się niewiele lepsze niż relacja typu „jeżeli”. Przede wszystkim pojawia się problem współzawodnictwa: kiedy zjawi się ktoś posiadający większe zalety niż te, za które ja jestem kochana, związek jest zagrożony. Drugi słaby punkt to utrata. Może ona dotyczyć zdrowia, majątku, pozycji.

3. „Pomimo”Miłość „pomimo” (miłość bezwarunkowa) – to miłość bez stawiania warunków (jak, „jeżeli”) i bez oczekiwań (jak, „ponieważ”). Mówi ona tak: „Kocham cię, bo chcę cię kochać i ciebie wybrałem. Cenię twoje zalety, ale kocham cię bez względu na zmiany, jakim możesz ulec. Moja postawa miłości jest decyzją niezależną od okoliczności. Kocham cię – kropka.” To nie jest miłość ślepa. Ona zna druga osobę. Wie o niej wszystko. Umie wymienić jej wady. Pomimo tych wad i błędów akceptuje ją. Takiej postawy miłości nie można powiększyć zasługami, ani unicestwić poprzez błędy
.

V. PO CZYM MOŻNA POZNAĆ MIŁOŚĆ?

Miłość jest widzialna i widoczna! Tą widzialność umożliwi moje ciało! Dzięki mojemu ciału widać miłość. Tę miłość wyrażał Chrystus: od świtu do nocy był obecny, pracował, działał, był czuły.

1. OBECNOŚĆ: nie ma miłości bez obecności! Ojciec biegnie do domu do żony, do dzieci. Miłość jest tam gdzie jest się obecnym!

2. PRACOWITOŚĆ: leniuchy mogą romansować, ale nie kochać! Leń nie pokocha nikogo, bo nie wyrażała w działaniu miłości! Miłość wymaga pracowitości. Codzienność miłości to pracowitość: rodzice pracują, zarabiają pieniądze, kupują, troszczą się,

3. CZUŁOŚĆ:
nie ma miłości bez czułości! Bez okazywania czułości trudno uwierzyć, że ktoś mnie kocha!! Szczytem czułości był Jezus! Inni gorszyli się tą czułością Jezusa, tą Jego bliskością wobec ludzi: mężczyzn, kobiet, dzieci.

VI. HYMN O MIŁOŚCI

1. Miłość cierpliwa jest.
Ma czas, ma ogromne i szerokie serce. Potrafi czekać. 

2. Miłość jest łaskawa. Innym czyni dobrze, przynosi im szczęście. Dostrzega w drugim dobro i wydobywa je na światło dzienne.

3. Miłość nie zazdrości.
Promieniuje spokojem i niezależnością. Pozostawia drugiego wolnym. Nie zmusza nie przywiązuje do siebie na siłę.

4. Miłość nie szuka poklasku. Nie potrzebuje się chełpić, puszyć i nadymać. W miłości jestem sobą. Niczego nie mam do ukrycia.

5. Miłość nie patrzy na własną korzyść
. Nie obraca się wokół siebie. Drugiego nie wykorzystuje, ale służy.

6. Miłość nie rozpamiętuje się w gniewie. Charakteryzuje się spokojem i siłą, ciepłem i klarownością. Ma odwagę powiedzieć, kiedy jest zraniona, jeżeli gniewa się na drugiego. Wyjaśnia nieporozumienia. Nie jest przewrażliwiona. 

7. Miłość nie pamięta złego. Nie liczy zła. Miłość pokonuje zło. 

8. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, ze zranień, lecz współweseli się z prawdą. Nie pragnie ranić, ale cieszy się gdy drugi nabiera znaczenia.

9. Miłość wszystkiemu wierzy. Cechuje się zasadniczo zaufaniem do człowieka, do życia, do Boga. Wierząc w człowieka, podnosi go i pobudza do rozwoju.

10. Miłość we wszystkim pokłada nadzieję. Widzi głębiej. Odkrywa w człowieku dobre ziarno, które pragnie w nim rozkwitnąć. Miłość wszystkiego oczekuje od Boga.

11. Miłość wszystko przetrzyma.
Jest zawsze przy drugim. Miłość nie ucieka od drugiego, gdy dzieje się źle. Podejmuje walkę z siłami wroga.

12. Miłość jest samodzielną siłą. Ta miłość jest Bożym darem, wylana przez Ducha Świętego. 

13. Miłość jest Boska.
Bóg jest miłością. Kto trwa w Bogu trwa w miłości. Musimy pozwolić, by miłość Boża popłynęła przez nas do ludzi do świata. Inaczej umrze. Miłość musi płynąć, aby pozostała żywa.


Szczęściem jest miłość mieszkająca w Tobie,
Miłość jest silna, nie znajdziesz jej tak sobie.
Szczęście otworzy bramy, dla pięknej miłości,
Nasyci serce nektarem, upoi w swojej wielkości.

Szczęścia i miłości nie możesz ograniczyć,
One nie znają żadnego dystansu, by je rozliczyć.
Obojętnie kiedy i gdzie, przystań dla nich zbudujesz,
Ich obecność w Twoim sercu - zawsze wyczujesz.

Szczęście i miłość - zawsze pójdą w parze,
Dostajemy je od życia, w cudownym darze.
Jak anioł, są naszego serca, stróżem czujnym,
Wypełniają nicość, swym uczuciem bujnym.

Szczęście i miłość - to słowa niewypowiedziane,
Jest to niezwykłe uczucie - nigdy niewyczerpane.
Łza zakręci się w oku z przyjemnego wzruszenia,
Odzwierciedli ukryte w sercu, najcichsze pragnienia.

Szczęście to miłość, goszcząca w ludzkiej duszy,
Da Tobie uczucie sytości, rany jątrzące zasuszy.
Pozytywne myślenie, jest sukcesu początkiem,
Pielęgnuj więc miłość, ona jest szczęścia zaczątkiem.

Czy świat dziś oszalał? - czy zabrakło logicznego myślenia?
Dlaczego - człowiekowi nie dano, spokojnego istnienia?
Dlaczego - brak jest nam uśmiechu na co dzień?
Powiedz - czy człowiek nie jest tego godzien?

Spokojnie mijające godziny i dni,
Przekreślone zostają, przez piekące i słone łzy.
Choć byś się starał, wszystko układać poprawnie,
Jeden nieprzemyślany krok, to wszystko Tobie ukradnie.

Dlaczego - odrzucasz dobre ludzkie rady?
Dlaczego - doprowadzasz do częstej zwady?
Czy nie rozumiesz, że świat jest polem nie ustającej walki?
Życzliwych ludzi posłuchaj - to nie są bezduszne lalki.

Dlaczego - tak szybko niszczysz, to co raz zbudowałeś?
Dlaczego - odbierasz nadzieje, którą dopiero nam dałeś?
Uważasz, że wszyscy ludzie, są Twoimi wrogami,
Nie widzisz, że to Ty, ścielisz nam drogę, ciernistymi kolcami?

Cichy, spokojny, ukryty w swojej dziwnej naturze,
Niszcząc za sobą wszystko, jak wulkan, wybuchasz nagle ku górze.
Wszystkie otwarte bramy, zamykasz wtedy za sobą,
Widzisz tylko swoje dzisiaj, nie myślisz co jutro będzie z Tobą.

Dlaczego - na wszystko patrzysz innym spojrzeniem?
Dlaczego - nasze życie zamieniasz w cierpienie?
Dlaczego - w Twojej logice, inaczej układa się wszystko?
Dlaczego - Twoje życie, wygląda jak pobojowisko?

Pełni nadziei czekamy - może się kiedyś odmienisz,
Ponure spojrzenie, na uśmiech codzienny zamienisz.
Dziś jednak, nasuwa się tylko pytanie...,Dlaczego?
Darmowe strony internetowe dla każdego